I N G E N I Ø R E R N E

Home

Eksempler på 2C projekter

© 2015 2C A/S

2C A/S   Gl. Lundtoftevej 1D   DK-2800 Lyngby   Telefon +45 7027 4200

Junckers Industrier: Detektion af revner i parketstave


Specialdesignet system til automatisk detektion af revner i træstave. Med udgangspunkt i en eksisterende teknologi, der ikke var tilstrækkeligt følsomt, modificerede og udbyggede 2C teknologien, så den levede op til de specificerede krav. Lyskilden blev ændret til UV, og databehandlingen blev opbygget i LabVIEW.  

DANSK   ENGLISH

CSF SinuShunt: Dræn til regulering af væsketryk i hjernen


Udvikling af microflow-komponenter til bortledning af væske fra hjernen. Komponenterne skal leve op til gældende krav til implantater mht. både komponenter, materiale, form og sterilitet.

Siemens Wind Power: Afstivningskomponent til testfacilitet


Dimensionering af stålkomponenter (flere meter i diameter) til testfaciliteter. 2C forestod FEM-beregninger og konceptoptimering. 2C fremstillede detailtegninger og opfølgning på fremstilling og montage.


Foss Electric: Design af brugergrænseflade (MMI)


Med udgangspunkt i en gennemgribende analyse af brugssituationen og brugerne blev der udviklet et banebrydende brugerinterface, der i høj grad skiller sig ud fra traditionelle MS Windows interfaces. Herved blev der opnået et resultat, der udstråler brugervenlighed og hands-on apparatbetjening. Konceptet blev testet indgående ved simulering og brugertest i usability lab. Interfacet omfatter touch-skærm og keyboard/mus.

GKN Wheels: Kvalitetskontrol af stålfælge op til 52”


Konceptudvikling af berøringsløs fuldautomatisk maskine til kontrol af Q-mål på stålfælg. Systemet kan beregne rethed, excentricitet etc. med få hundrededeles nøjagtighed. Systemet indeholder 6 servoakser med laserbaserede afstandsmålere, hvoraf den ene er specialudviklet af 2C til applikationen. 2C har forestået koncept, konstruktion, fremstilling, test og indkøring. Systemet er baseret på LabVIEW styring og databehandling, som 2C har udviklet.

CleanTech Motors: Ombygning af Jaguar XF til el-drift


Udvikling og implementering af LabVIEW software og tilhørende interfacekomponenter for opnåelse af fuld instrumenteringsfunktion efter ombytning fra dieselmotor til elmotor. Kodning op mod bilens BUS-systemer uden at influere på bilens sikkerhedssystem eller batterifunktion. Projektet var et tidligt forsøg på at udvikle en elbil, der er fokusret på markedet for luksusbiler.


GN Netcom: Bluetooth headset


Design af optisk element til distribution af blåt lys i headset. Produktet er udviklet for Motorola, og er blevet et af de mest populære headsets i historien. 2C foretog beregninger, idéudvikling og fremstilling af prototyper for præsentation og evaluering. På ganske kort tid blev konstruktionen udviklet og produktionsgrundlaget blev defineret.


Bridge4People: Kortuddelingsmaskine til brug i bridgeturneringer


Konceptfastlæggelse, konstruktion og testgennemførelse af apparat til automatisk håndtering og aflæsning af spillekort. Vigtige parametre for konstruktionen er kompakthed, lyddæmpning, pålidelighed og kostpris. Konstruktionen indeholder et stort antal støbte emner, som fremstilles hos samarbejdspartnere i Kina, samt en del elektronikkomponenter. 2C forestod tillige projektledelse og koordinering op mod projektets øvrige leverandører.


Foss Electric: Apparat til måling af ingredienser i fødevarer


Udvikling og konstruktion af ny apparatserie til brug at-line i slagteri og i laboratorier. Udarbejdelse af specifikationer specielt vedrørende brug i krævende miljø med særlige krav til robusthed, rengøringsvenlighed og tæthed. Design for Manufacturing og platformsanalyser. Implementering af nyt design med fokus på omkostningsstrukturen i hele produktserien.


CytoTrack: Apparat til detektion af cancerceller i blod


Idéudvikling og konstruktion af banebrydende teknologiplatform til detektion af cancerceller i blod (circulating tumor cells, CTC). Platformen integrerer præcisionsmekanik, fluorecens optik, laserteknologi, servostyringer og avanceret databehandling vha. LabVIEW. Teknologien er opbygget hos 2C, og der er foretaget omfattende test og validering i 2C’s laboratorium.    


Savcor: Specialbygget stansemaskine


System for udstansning af huller i en mønsterætset coil. 4 huller bliver stanset ud indenfor 0,05 mm fra et visiondetekteret sigtepunkt. Den specificerede takt på  0,7 sek. for fremføring, opmåling, præcisionsplacering, stansning og kontrol har krævet udvikling af et ukonventionelt bevægemønster, så systemet ligeledes lever op til krav om stabilitet i løbende produktion. Slutproduktet var coverplader til en mobiltelefon. Som følge af slutproduktets korte levetid, skulle projektet gennemføres hurtigt og sikkert. Produktion på maskinen kunne begynde 11 uger efter projektstart.

ANIMATION

ANIMATION

ANIMATION

video hjulmaskine video stansemaskine

ANIMATION

Andresen Towers og EUDP: MAU


Formålet med dette EUDP-støttede projekt er at udvikle og demonstrere en Mobile Assembly Unit [MAU], der skal bruges til at samle en ny innovativ form for vindmølletårne. Vindmølletårnet består af adskillige tårnelementer monteret ovenpå hinanden, hvor hvert element består af et antal stål elementer, som boltes sammen på opstillingslokaliteten af MAU'en.


Medichanical Engineering: X-pander


Udvikling af nyt måleteknisk device til brug for kirurgi (hofteoperationer). Optimering af konstruktion i rustfrit stål og plast til medicinsk brug. Fokus var på at optimere: brugervenligheden, herunder rengøringsvenligheden, robusthed, materialevalg og produktion.


ANIMATION

SwimCount: Device til måling af en mands sædkvalitet


Produktet er et lille engangs-device, der kan måle en mands sædkvalitet. Devicet måler, hvor mange levende og svømmende sædceller, der er i en prøve. Ideen er, at en mand i fred og ro derhjemme kan teste sin egen sædkvalitet. Produktet er sammenligneligt med en gængs graviditets test til kvinder.