I N G E N I Ø R E R N E

Home

Ydelser og kompetencer

Idé- og konceptudvikling


Vi hjælper med til at udtænke de gode ideer og innovative løsninger. I alle stadier af udviklingsarbejdet er der behov for kreative ideer, fra koncept til detailløsninger. 2C gennemfører både de kreative brainstorms og de systematiske idémetoder. Når løsninger skal vurderes, er vi systematiske og anvender vægtede, objektive kriterier.Finmekanisk konstruktion


2C har mange års erfaring i plastkonstruktion - bl.a. fra den medicotekniske branche. 2C har et dybt kendskab til plastmaterialer og plaststøbning. Vi anvender rutinemæssigt rapid prototyping, SLA og støbning i alu-forme og hårde forme. Vi tegner i Pro/E og SolidWorks. Når der er behov for det, laves FEM beregninger i Mechanica, og støbeprocesser simuleres i MouldFlow. Vi har en bred erfaring i at få fremstillet kvalitetssikrede forme i Kina.


Måleteknologi


2C er eksperter i udvikling af specialbyggede optis­ke målesystemer til kvalitetskontrol eller test. Vi konstruerer og bygger de løsninger, som ikke findes på markedet i dag. 2C har ekspertviden i laserteknologi, vision-systemer og andre typer detektorer. Vi har stor erfaring i at integrere teknologier, herunder mekanik og robotteknologi. Vi bygger den optimale løsning, der har basis i flere typer teknologier.

Apparatkonstruktion


2C har en stor erfaring med udvikling af apparater og instrumenter, der skal fremstilles i enten store og små produktionsserier. Vi har udviklet medicotekniske apparater, hvor der er høje krav til præcision og robusthed, og apparater til underholdningsindustrien, hvor der er krav til fuldautomatisk montage og lav kostpris. Vi har kompetence i både mekanik, bevægesystemer, optik, micro-fluidics, servosystemer, styring af temperatur og fugt, kabinetdesign og EMC-afskærmning.
Produktionsoptimering og Q-sikring


2C har gennemført en lang række projekter indenfor produktion og Q-sikring i både den tunge bearbejdningsindustri og medicoindustrien. Metoder som GxP og GAMP indgår som en naturlig del af implementerings og validerings-projekter. 2C har i flere tilfælde forestået større anlægsopgaver. Vi hjælper med hjemtagning, indkøring og validering af specialbyggede fuldautomatiske produktionsmaskiner. 2C er meget fokuseret på at overholde budgetter og tidsplaner.

Testsystemer og testgennemførelse


2C har erfaring i udvikling af specielle testsystemer. Vi konstruerer og bygger test-rigs, der benyttes af kunden til forskning, udviklingsarbejde eller kvalitetssikring. 2C kan også være behjælpelig med at gennemføre de efterfølgende test i vores laboratorium, herunder udarbejdelse af testprotokoller og rapporter.


Betjeningsinterface, MMI


'Brugeren i centrum'. 2C har ekspertviden i at udvikle banebrydende, innovative brugerflader. Vi arbejder med både mekaniske og skærmbaserede interfaces. Vi medvirker ofte i de tidlige faser, hvor brugerens arbejdsgange fastlægges og optimeres. Vi finder på de smarte interface-koncepter, som vi tester og finpudser igennem usability tests og bruger-workshops.


Design for Manufacturing (DFM)


Det kræver et solidt kendskab til fremstillings-teknologier og processer for at kunne udvikle produkter, der er velegnede for masseproduktion. Mange af 2C’s ingeniører har en bred erfaring med produktionsoptimering, og de kan sammen med kundens produktion hjælpe til at skabe robuste løsninger. 2C anvender rutinemæssigt værktøjer som Design for Assembly (DFA), FMEA, FMECA, Robustification, tolerancekæder etc.


LabVIEW løsninger


2C er eksperter i udvikling af specielle LabVIEW løsninger, fra National Instruments. Vi har med stor succes implementeret LabVIEW til styring, databehandling og dokumentation i en lang række små og store projekter. LabVIEW giver mulighed for at skræddersy en løsning, som matcher hver enkelt opgave. Systemet er udviklet til at give maksimal brugerkomfort til maksimal fleksibilitet og måle- og styremuligheder.

Konstruktion af store komponenter


Materialekendskab, dimensionsfornemmelse og værktøjer som FEM og Mechanica har dannet grundlag for gennemførelsen af konstruktionsprojekter inden for den tunge metalindustri, hvor totalvægt og håndtering kan spille en afgørende rolle for, om der vælges det rigtige koncept.


© 2015 2C A/S

2C A/S   Gl. Lundtoftevej 1D   DK-2800 Lyngby   Telefon +45 7027 4200

Micro flow systemer


2C har gennem en lang række projekter opnået en solid erfaring i udvikling af mikrofluide systemer. Håndtering af små mængder lægemiddel, udvikling af komplette flowsystemer til fødevare-prøvehåndtering, mikrodoseringssystem til legetøjsindustrien,  udspredning af biologiskeprøver på hydrofile overflader er eksempler på mangfoldigheden af overordnede problemstillinger, hvor løsningerne har været fundet via fluid- og flowmæssige discipliner.Projektledelse


2C har løst en lang række projektledelsesopgaver, dels hvor en kunde har hyret os som projektleder for et projekt hos kunden, dels hvor vi har haft ansvaret for at lede et større projekt internt hos 2C. Vi benytter state-of-the-art ledelsesværktøjer til planlægning, budgettering, rapportering, kvalitetssikring, visualisering, strukturering, teambuilding etc. Vi lægger stor ære i at overholde terminer og budgetter.DANSK   ENGLISH